29 Ocak 2008 Salı


Duygu Sosyolojisi
Bir soyutlama yapıp toplumsal bütünlüğü canlı bir varlık biçiminde düşünecek olursak, tek tek bireylerin toplamından oluşan bu organizmanın, mutluluk, sevgi, şefkat, kızgınlık, tatmin veya tatminsizlik gibi pek çok duyguyu da barındırmakta olduğunu var sayabiliriz. devamı...

Marka Kişiliği
Kişilik, bir şahsiyeti diğerinden farklı kılan özellikler bütünüdür. Günümüzde marka kişilikleri insan karakterleri gibi incelenebiliyor. Çünkü markalar insanların karakter özelliklerinde olduğu gibi bazı nitelikler ile dikkatimizi çeken, duygusal ve mantıksal bağlar kuran bizimle iletişim halindeki canlı varlıklardır. devamı...

Arketipler ve Markalar
Platon, dünyayı idealar’ın oluşturduğunu söylerken yanılmıyordu. Başarılı kişi veya markalara baktığımızda, onların belli bir ruh’la (arketip) harekete geçtiklerini görürüz ve çoğu, kilit noktada işlerini bu “ruh”un hallettiğini söylerler. Bu örnekler birer bilgi küpü olan arketiplerin potansiyel gücünü gösteriyor. devamı...

Markalarda Cinsiyet ve İletişim Stratejileri
İnsan zihni evreni kavramsal zıtlıklarla anlamlandırır. Doğru-yanlış, iyi-kötü, beden-zihin, kadın-erkek gibi. Bu ikili ayrımlar benliğimizi, zihnimizi ve gerçeklik dediğimiz evreni yapılandırmaktadır. Kadın ve erkek hem biyolojik hem de zihinsel olarak iş gören kavramlar. Çünkü bizler cinsiyetimiz ne olursa olsun bazı davranışları kadınsı, bazılarını erkeksi görüyor ve bu modellere göre düşünüp yaşıyoruz. Filozoflara göre kadın veya erkek birer kavram olarak evrende yer alan hemen her düşünce veya varlığa atfedilebilir. devamı...

Marka Psikolojisi
Çağımızın bir markalar dünyası olduğunu gösteren kanıtlar her geçen gün artıyor. Fordizm çağı, Mc Donalds toplumu, Pepsi nesli gibi sosyolojik tanımlamalar ve Harley Davidson, Volkswagen Beetle, Apple ipod, Nike ve Disney gibi markaların fanatik grupları bu durumun göstergeleri. Peki söz konusu markalara insanların bu derece bağlılık duyması onların yalnızca somut faydalarından mı kaynaklanıyor? Markalar vaat ettikleri rasyonel değerlerin ötesinde, önerdikleri toplumsal, kültürel değerler ve "psikolojik faydalar" açısından da önem kazanmaya başladılar. Bu açıdan bakıldığında, markaların aynı zamanda kültürel birer inanç ve yaşam modeli haline geldikleri ve tüketici topluluklarını da ürettikleri kültüre bağlı olarak biçimlendirdikleri gözleniyor. devamı...

Kuantum Eşiği ve Markalar
Kuantum düşüncesine göre her bir olasılık paralel boyutta varlığını sürdüren ayrı bir evren yaratır. S. Hawking’in de savunduğu paralel evren modeli marjinal bir fikir gibi görünse de herkes şu olayı az çok tecrübe etmiştir: Kafamızda kurduğumuz önyargılarla hareket ettiğimizde, ya sadece bu varsayımlara uygun kanıtları görürüz ya da çevremize yansıttığımız tutumlarla etrafımızın da bu kurguya uygun yanıtlar vermesini sağlayarak hayatı sürekli kendi yansıttıklarımızla yaşarız. Kısacası, çevremizi öznel bakış açımızla yaratır sonra da buna gerçeklik adını verirsek yalnızca bir olası bakış açısının kurbanı olmuş oluruz. Anlaşılan, hangi olasılığa inanıyorsak onu görüyor ve var ediyoruz. Bu durum dünyanın düşünce gücüyle yaratıldığının bir kanıtıdır. devamı....

Kavram Pazarlaması
Neden bir Prada kıyafet 1000 dolara alıcı bulurken aynı kalitedeki yerel bir marka yaklaşık beşte biri fiyatına satılır? Söz konusu ürün bir imitasyon ise değeri çok daha düşecektir. Düz bir mantıkla prestij yaratmak isteyen tüketicilerin pahalı markaları tercih ettiğini ve bazı markaların bu nedenle ürünlerinde yüksek fiyatlandırmaya gittiğini söyleyebiliriz. Benzer ürünler arasındaki fark yalnızca fiyatlandırma stratejisiyle yaratılmıyor tabi ki. Bu kadar basit olsaydı çoğu marka bu kolay yolu (!) denemeye kalkışırdı. Öyleyse neden bazı markalar daha değerli kabul edilirler ve tüketiciler tarafından daha çok sevilirler? devamı....

Sosyal Pazarlama Günümüz piyasalarında firmaların popülasyonunun artması ve kar marjlarındaki düşüşler markaları giderek ‘nasıl daha fazla satış yaparım’ endişesine itiyor. Bu nedenle markalar bir panik havasıyla her koldan satış yapma çabasına girmiş durumda. devamı...

Bloglar Alemi - Pazarlama Blogları